Pogoji dela

V vseh paketih so vključeni potni stroški do 50 km iz Ljubljane. Dodatni kilometri se obračunajo po veljavnem uradnem ceniku potnih stroškov.

Manca in Urban zagotavljata, da bosta svoje delo opravila dosledno in po najboljših močeh, to pa ni lahko, če sta lačna in utrujena 🙂 Na dogodkih, daljših od 4 ure, je potrebno fotografoma zagotoviti primeren obrok.

Fotograf lahko dela največ 10 ur bruto. Vsaka dodatna začeta ura fotografa izven paketa se obračuna po 59 €.

Fotografa bosta sama poskrbela za svoj prevoz in prevoz potrebne opreme, če ni drugače dogovorjeno.

Na pripravah in zabavi je lahko prisoten le en fotograf, na ostalih delih poroke pa sta, če ni drugače dogovorjeno, prisotna oba.

V primeru dela na oddaljenih lokacijah je potrebno fotografoma zagotoviti oz. pokriti tudi potne stroške (npr. letalske vozovnice, rent-a-car, ipd.), stroške nastanitve srednje kategorije ter dnevnico za čakalne dni v višini 79 € /osebo/dan. Šteje se vsak začet dan, ki ne zajema fotografskega dela.

Vse storitve, ki niso zajete v paketu, se obračuna posebej, v skladu z internim cenikom oz. po dogovoru. Vse cene, navedene na tej spletni strani, so informativne narave in ne vsebujejo DDV.

S potrditvijo naročila fotografiranja poroke v pisni ali ustni obliki sprejemate tudi te pogoje dala.